Contractació laboral temporal auxiliar administratiu per a substitucions i vacants Ajuntament de Salomó

BASES FORMACIÓ BORSA DE TREBALL CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS AUXILIAR ADMINISTRATIU ( CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2/IV) PER A SUBSTITUCIONS I VACANTS AJUNTAMENT DE SALOMÓ

Contractació
Comença: 15-05-2018
Finalitza: 30-05-2018


El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 29 de maig de 2018.

Informació sobre les bases i documentació requerida a la seu electrònica de l'ajuntament: https://www.seu-e.cat/web/salomo/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal