ESCUDELLA DEL MOTOCLUB

Festa
Comença: 25-11-2018 - 14:00 h
Finalitza: 25-11-2018 - 16:00 h


ESCUDELLA DEL MOTOCLUB: Organitza Motoclub Salomó.

Venda de tickets fins el 22-11-2018 a Cal David, Cal Pere i Ca la Blanca.