Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la gestió i funcionament dels equipaments municipals, anualitat 2017

19-01-2018


La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 2.168,10 € per la gestió i funcionament dels equipaments municipals, corresponent a l'anualitat 2017.