Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, anualita

05-12-2017


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 17 de novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 1.628,34 € per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i 166,90 € per la recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2017. La finalitat d'aquesta dotació és el finançament d'actuacions destinades a la reducció de la proliferacó del mosquit tigre i la mosca negra i recollida d'animals abandonats.