Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2016-2017, anualitat 2017.

05-12-2017


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govers de 24 de novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 6.212,50 € per al programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titualirat municipal, curs 2016-2017, corresponent a l'anualitat 2017.