SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I EL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS, CURS 2017-2018, CORRESPONENT A L

21-12-2018


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 6.702,50 € per al programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municiap i el primer cicle d'educació intantil a escoles rurals, curs 2017-2018, corresponent a l'anualitat 2018.