Subvenció de la Diputació de Tarragona per a programes i activitats culturals, anualitat 2018

09-11-2018


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 13 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 544,87 € per a programes i activitats culturals, corresponent a l'anualitat 2018.