SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL FINANÇAMENT DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, ANUALITAT 2018

21-12-2018


La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.590,00 € per al finançament de despeses per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a l'anualitat 2018.