Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions PAM 2018

08-07-2019


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 80.000€ per al Pla d'Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2018