Subvenció de la Diputació de Tarragona de caràcter excepcional del Servei d'Assistència municipal, anualitat 2019

14-01-2020


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 17 de desembre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 10.442,52 € per a l'execució d'atuacions de caràcter excepcional, corresponent a l'anualitat 2019