Subvenció de la Diputació de Tarragona de Salut Pública per al finançament per generar entorns més resilients, segurs i saludables, anualitat 2021

04-04-2022


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre de 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per import de 6.202,26 €, corresponent a l’anualitat 2021.