Subvenció de la Diputació de Tarragona de transició energética i acció climàtica: Desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiq

04-10-2022


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 14 de desembre de 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 19.374,00 € de transició energética i acció climàtica: Desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), corresponent a l’anualitat 2021.