Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals, curs 2019-2020, corresponent a l

14-04-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals, curs 2019-2020, corresponent a l’anualitat 2020

 

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 23 de març de 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.185,00 € per al programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals, curs 2019-2020, corresponent a l’anualitat 2020, a la llar d’infants “El Til·ler”.