Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals, curs 2018-2019, corresponent a l

17-09-2020


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 16 de juny de 2020, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 4.865,00 per al programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals, curs 2018-2019, corresponent a l'anualitat 2019, a la llar d'infants "El Til·ler".