Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19, exercici 2020.

10-03-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19, exercici 2020.

 

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 27 d’octubre de 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 1.900,00 € per al finançament de despeses amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19, exercici 2020.