Subvenció de la Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

13-12-2022


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 25.000,00 € per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials,  anualitat 2022.