Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d’actuacions per la contractació d’actividats incloses al catàleg per programes culturals dels ajuntaments, 2021

29-10-2021


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 1 de juny de 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 900 € per al finançament de despeses per les actuacions incloses al catàleg per programes culturals dels ajuntaments, corresponent a l’anualitat 2021, per l’actuació del grup:  Xaranga Pujats de To.