Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents del PAM 2020

15-02-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents del PAM 2020

 

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 25.000,00 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l’anualitat 2020.