Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2018.

14-01-2019


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 27 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 2.565,30 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2018