Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les intal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2019

28-01-2020


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern d'1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 775,65 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2019