Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, corresponent a l’anualitat 2020

12-04-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d’actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, anualitat 2020

 

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 3 de novembre de 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.679,40 € per al finançament de despeses per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, corresponent a l’anualitat 2020.