Subvenció de la Diputació de Tarragona per impulsar l’economía baixa en carboni: Desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiqu

03-05-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona per impulsar l’economía baixa en carboni: Desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, corresponent a l’anualitat 2020

 La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 9 de desembre de 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 14.485,50 € per impulsar l’economía baixa en carboni: Desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, corresponent a l’anualitat 2020