Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversió a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022

26-10-2022


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per inversió per import de 984,92 € per la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, corresponent a l’anualitat 2022.