Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals 2019

26-11-2019


La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de 14 de juny de 2019 ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 5.000,00 € per inversions en equipaments municipals corresponent a l'exercici 2019.