Subvenció de la Diputacio de Tarragona per inversions PAM 2019

05-12-2019


Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions PAM 2019

La Diputació de Tarragona, per decret de presidència de data 19 de juliol de 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 22.393,32 € per al Pla d’Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2019.