Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions PAM 2020

22-10-2021


La Diputació de Tarragona, per decret de presidència de data 29 de novembre de 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 40.872,00 €, per al Pla d’Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2020 per l’obra “Reforma parcial zona espais lliures. Zona de jocs infantils” .