Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions PAM 2021

13-07-2022


La Diputació de Tarragona, per Junta de Govern de data 23/03/2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 33.250,00 €, per al Pla d’Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2021 per l’obra “Millora vial C/ Nou i zona verda de la Font del Barranc”.