Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, anualitat 2017.

19-01-2018


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 17 novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 2.851,08 € per al finançament de despeses per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a l'anualitat 2017.