Subvenció de la Diputació de Tarragona

07-01-2022


Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents del PAM 2021

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 23 de març de 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 25.000,00 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l’anualitat 2021.