Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, Convocatòria 2022

02-01-2023


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 26 de juliol de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per import de 4.972,78 €, corresponent a l’anualitat 2022.