Subvenció de la Diutacio de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2020

12-04-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2020

 

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern d’1 de desembre de 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 1.351,99 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2020.