Subvencio de la Generalitat per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

29-01-2020


La Generalitat de Catalunya en data 10/12/2019 ha publicat a l'e-tauler la resolució de concessió definitiva, que ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 per un import de 37.802,47 €