Subvenció Diputacio de Tarragona per inversions PAM 2021

17-12-2019


La Diputació de Tarragona, per junta de govern de data 29 de novembre de 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 13.300,00 €, per al Pla d’Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2021 per l’obra “Nou enllumenat al C/ Muralla i millora de l'existent al C/ Torrent i altres carrers” .