Subvenció Diputacio de Tarragona per inversions PAM 2022

28-02-2022


La Diputació de Tarragona, per Junta de Govern de data 22/02/2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 71.663,99 €, per al Pla d’Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2022 per l’obra “Remodelació del Passeig de Salomó, Fase 2 Etapa 3”.