Subvenció Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d’actuacions per la contractació d’actividats incloses al catàleg per programes culturals dels ajuntaments, 2021

01-09-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d’actuacions per la contractació d’actividats incloses al catàleg per programes culturals dels ajuntaments, 2021

 

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 1 de juny de 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 6.064,64 € per al finançament de despeses per les actuacions incloses al catàleg per programes culturals dels ajuntaments, corresponent a l’anualitat 2021, per les actuacions dels grups:  GENOVESA Teatre i Difusió Cultural. Assoc. Cult., Cat Rock, Versió.CAT,  i Jordi Caps Màgia.