SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS DEL PAM 2018

21-12-2018


La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 23.604,00 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l'anualitat 2018.