Subvenció de la Diputació de Tarragona per al PEXI, anualitat 2017

08-07-2019


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 17 de març de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per l'import de 7.760,00 € per al PEXI, anualitat 2017, per l'actuació "Millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable al municipi".