Subvenció de la Diputació de Tarragona per al PEXI, anualitat 2017

08-07-2019


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 17 de març de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per l'import de 7.760,00 € per al PEXI, anualitat 2017, per l'actuació "substitució de lluminàries de l'enllumenat públic a la Plaça Sant Roc, Plaça Església i Av. Catalunya".