Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals 2018.

14-01-2019


La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de 13 de juliol de 2018 ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 5.000,00 € per inversions en equipaments municipals corresponent a l'exercici 2018