Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions PAM 2017

08-07-2019


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 15 de desembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 125.000 € per al Pla d'Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2017.