Subvenció de la Diputació de Tarragona

15-12-2017


Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents del PAM 2017

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 15 de desembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 25.569,00 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l'anualitat 2017.