Salutació de l'alcalde

Benvolgudes; benvolguts


Benvolgudes; benvolguts


Com a alcalde, i en nom de l’equip que formem el consistori, us dono la benvinguda a la web de Salomó que ofereix la informació bàsica del municipi. Aquest espai és una eina que vol donar a conèixer el poble i l’acció de govern de l’Ajuntament de Salomó.

També hi trobareu l’enllaç a la seu electrònica que permet iniciar tràmits telemàticament, sense necessitat de desplaçar-se a les dependències municipals. https://www.seu-e.cat/es/web/salomo/seu-electronica

Des de l’Ajuntament ens hem proposat treballar per a tots els ciutadans i ciutadanes que tenen relació amb Salomó: aquells que hi viuen tot l’any i els qui hi passen una estada temporal, els qui hi tenen arrels antigues i els qui fa poc que han arribat, els qui ens visiten ocasionalment i els qui volen venir-hi a viure.

Vetllarem amb força i entusiasme perquè no hi hagi mancances en els serveis bàsics i per potenciar les activitats que fan una vida mes agradable a tots plegats: educació, salut, transport, atenció a través dels serveis socials, cultura, festes, esports, etc. Ho farem en la mesura de les nostres possibilitats i fent atenció perquè totes les franges d’edat hi estiguin contemplades, gent gran, infants, joves i adults.

Desitjo que aquesta pàgina web sigui un canal d’informació i una eina de gestió telemàtica per als salamonencs i salamonenques i també la porta d’entrada per aquells qui no coneixeu Salomó als qui convidem a visitar-nos.


Visca Salomó!Xavier Ferrando Boronat, alcalde