Subvenció de la Diputació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, Convocatòria 2023

PUBLICITAT SUBVENCIONS ATORGADES

18-03-2024


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per import de 8.716,31 €, corresponent a l’anualitat 2023.