Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions PAM 2023

16-12-2022


La Diputació de Tarragona, per acord de junta de govern de data 14 de febrer de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 29.114,08 €, per al Pla d’Acció Municipal (PAM) - inversions, anualitat 2023 per l’obra “Nou enllumenat al C/ Muralla i millora de l'existent al C/ Torrent i altres carrers” .