Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona de Salut Pública per al finançament per generar entorns més resilients, segurs i saludables, anualitat 2022

26-09-2022


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 20 de setembre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per import de 13.418,03 €, corresponent a l’anualitat 2022.