Subvenció de la Diputació

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2017

05-02-2018


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 3 de novembre de 2017, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.749,40 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2017.