Subvenció del CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS de mobiliari urbà

13-07-2022


L'Ajuntament de Salomó ha rebut una subvenció de 9 bancs i 9 papareres, atorgada pel Consell Comarcal, d'acord amb les condicions establertes a les Bases de la concessió de mobiliari urbà als ens locals de menys de 10.000 habitants de la comarca del Tarragonès, per a les anualitats 2021 i 2022.