Subvenció de la Diputació de Tarragona de carácter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2020

09-03-2021


Subvenció de la Diputació de Tarragona de carácter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2020

 

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 1.469,49 € per a l’execució d’actuacions de carácter excepcional, corresponent a l’anualitat 2020, per l'actuació " Instal·lació bombes d'aigua Pol.8 Parc.98 " amb un cost total de 12.903,80 € lvA inclós amb data de finalització de l'actuació 01/03/2021.