Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes, gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit

13-03-2020


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de l'1 d'octubre de 2019, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 701,49 € per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i 305,00 € per la recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2019. La finalitat d'aquesta dotació és el finançament d'actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra i recollida d'animals.