Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents del PAM 2022

20-01-2023


La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 25.000,00 € per al finançament de despeses corrents corresponent a l’anualitat 2022.