Subvenció de la Diputació de Tarragona per al PEXI, anualitat 2018

26-11-2019


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 21/09/2019, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per l'import de 7.788,00 € per al PEXI, anualitat 2018, per l'actuació "Millores a la xarxa d'abastament d'aigua municipal".